Tải lên ảnh avatar giúp bạn bè dễ dàng nhận ra bạn

Bạn có thể tải lên các định dạng file JPG, GIF hoặc PNG.
Kích cỡ giới hạn file là 500 kb. Nếu bạn vẫn không tải ảnh lên được, hãy thử lại với file ảnh nhỏ hơn.