Quy Định Nhỏ Của Share.VuongQuy.Com


1. Không đăng tải các hình ảnh, video clip đồi trụy lên share.vuongquy.com.


2. Chúng tôi tôn trọng tự do ngôn luận nhưng không được phỉ báng, sỉ nhục người khác.


3. Không được đăng bài hàng loạt , những bài viết không có giá trị để spam hay pr cho website khác.


Tiếp tục cập nhật...