Mời bạn bè ghé thăm và gia nhập Share and Share

Người bạn gửi thư mời sẽ được tự động cập nhật vào danh sách bạn bè của bạn khi họ đăng ký thành viên !

Email bạn thân

Chủ đề:
Bot Vui Vẻ mời bạn ghé thăm Share and Share
Từ:
botvuive@vuongquy.com
Nhiều email được phân cách bởi dấu phẩy.